Blogia
Tècniques d'estudi

Treball en grup

Treball en grup 3

Treball en grup 3

JOC

Persones que hi poden jugar:

3 o 4 persones.

Material:

tauler, daus i una fitxa per jugador.

Normes

S’hi juga en un tauler. Cada casella te un dibuix. La fitxa de cada jugador va avançant segons la numeració obtinguda pel dau, que es va tirant per torns. Depenent de la casella on vagi a parar cada vegada, avançarà, recularà o quedarà alguna jugada sense poder-se moure. Guanya el jugador que arriba primer a la casella final.

Com es juga?

Comença el joc el jugador que primer treu un 5.

Caselles especials:

 

 • (casella 19): Es queda una jugada sense moure’s.
 • (casella 31): No es pot sortir fins que un altre jugador hi cau.
 • (casella 42): No es pot sortir fins que es treu un sis.
 • (casella 52): Es queda tres jugades sense moure’s
 • (casella 58): Cal tornar a la casella 1.

 

Treball en grup 2

Treball en grup 2

 

JOC

Un dels jocs de tauler.

Persones que hi poden jugar:

3  persones.

Material:

tauler, daus i una fitxa per jugador.

Normes

S’hi juga en un tauler format per una espiral composta per  caselles numerades. Cada casella te un dibuix.

Com es juga?

Comença el joc el jugador que primer treu un 5.

Caselles especials:

 • (caselles 6 i 12): Es va a l’altre pont i es torna a tirar el dau. Es pot cantar la cantarella: "De pont a pont i tiro perquè em correspon".
 • (caselles 26 i 53): Es va a l’altra casella amb daus i es torna a tirar el dau.

 

Com fer un treball en grup?

Com fer un treball en grup?

 

Seguint els mateixos consells que per fer un treball individual, caldrà tenir en compte les següents característiques:

 • Que existeixi un objectiu clar que han d’assolir entre tots.
 • Que es formuli el treball a resoldre.
 • Que permeti la implicació de tots. Per això són adequades les feines que es poden subdividir o repartir.
 • Que la dificultat s’adeqüi a un nivell intermig de manera que tots puguin col·laborar en algun aspecte i que, a la vegada, tots aprenguin.
 • Que el temps per a dur-les a terme sigui escaient.
 • Que disposeu del material, informació i recursos necessaris per a resoldre-les.
 • Que els components del grup tinguin molt clar el que se’ls hi demana,…

Treball en grup

Treball en grup

A classe estem treballant en grups fent un joc de tècniques d’estudi.