Aquest crèdit variable es presenta com ajut instrumental adreçat als alumnes de secundària, que els permetrà millorar la seva manera de treballar en totes les tasques que se'ls proposen en la nova etapa. A partir de propostes simples i, sobretot, de l'autoconeixement.